Els nostres serveis

Som especialistes en ...

Psicologia clínica i de la Salut

Estrés, Conducta i malaltia, trastorns somatomofes, Promoció de la Salut, Adiccions ( drogues, joc patològic, internet ), Adhesió als tractaments.
Tractament coadyuvant de:

 • Dolor crónic
 • Cefalees
 • Sindrome de l’intestí irritable
 • Dismenorrea
 • Hipertensió
 • Malalties renals
 • Asma
 • Neuropsicologia en adults

  Avaluació Neuropsicològica, Rehabilitació Conitiva i prevenció de deterior cognitiu en:

 • Trastorns Vasculars
 • Traumatismes Craneoencefàlics
 • Infeccions
 • Epilepsia
 • Trastorns de la conciència
 • Demències
 • Esclerosi Múltiple
 • Neuropsicologia pediàtrica

  Avaluació i Rehabilitació de:

 • Atenció
 • Llenguatge
 • Memòria
 • Funcions Executives en trastorns del desenvolupament, de l’aprenentatge, involució.
 • Psicoteràpia personalitzada

  Per al tractament de:

 • Fòbies
 • Trastorn d’Ansietat Generalitzada
 • Trastorn obsessiu-compulsiu
 • Depressió
 • Disfunció Sexual
 • Trastorns de la conducta alimentaria ( obessitat, anorexia, bulímia… )
 • Psicoteràpia de parella

 • Distanciament
 • Pèrdua de confiança
 • Problemes sexuals
 • Dificultats en l’educació dels fills
 • Psicoteràpia de modificació de conducta a la infància i a l’adolescència i Pedagogia

 • Problemes de conducta: desobediència
 • Dificultats d’adaptació social: comportament a l’escola, amb els iguals…
 • Bullyng
 • Dificultats d’aprenentatge
 • Tècniques d’estudi
 • Reforç Escolar i Universitari
 • consultori de psicologia

  Som especialistes